Bio

 
Marco Angelini (1971, Roma, ITALIA)
 
Studia il fenomeno metropolitano e il porsi di fronte a processi di trasformazione costante.
L’interpretazione sociologica costituisce il suo retroterra culturale e formativo di riferimento.
Le città sono lo scenario in cui le pulsioni inconsce sopravvivono interagendo con le nuove possibilità offerte dalla tecnologia, per questo esse diventano il nucleo e l’habitat ideale di tutti i paradossi e le contraddizioni umane.
Marco Angelini fa della superficie pittorica il luogo d’incontro di forme e materie, segni e significati. Una ricerca espressiva dominata, infatti, dalla materia e dai materiali più disparati, per lo più di riciclo: ferro, alluminio, carta, cellophane, polistirolo, chiodi, viti, nastri di registrazione, pellicole fotografiche, e altro ancora. Su questo strato materiale, l’Artista va poi ad intervenire con pigmenti, polveri, colle, metalli e plastiche per dar vita ad opere caratterizzate da un equilibrio sospeso, da un silenzio gravido e da rarefatte atmosfere, oltre che da uno stile immediatamente riconoscibile.
La stessa materia, nella sua Arte, lungi dall’essere elemento carico di gravità diviene anzi cifra autentica e trasfigurata di leggerezza, trasparenza e sollevazione.
Marco Angelini – lontano da critiche o posizioni ideologicizzate – crede con forza che l’arte abbia da svolgere un decisivo ruolo sociale: quello di ridonare visibilità alle cose, generare attenzione e creare così nuove possibilità di condivisione, comunicazione e interrogazione.
Le opere di Marco Angelini sono state acquisite da diversi collezionisti a Roma, Milano, Londra, Varsavia, New York, Melbourne, Washington ed una di esse fa parte della prestigiosa collezione privata della Fondazione Roma (Palazzo Sciarra).
 
Marco Angelini (b. 1971, Rome, ITALY)
 
He studies the phenomenon of the city and considers the ways in which cities inscribe people into dynamic processes of constant transformation.
His reference point is formed by his cultural and educational background in sociology.
Cities create scenarios in which unconscious impulses are made manifest and placed into interaction through and with technology and the radical new possibilities it creates. In this way, cities become the nucleus and ideal habitat for paradoxes and human contradictions.
Marco Angelini turns the painted surface into the meeting place of different shapes and materials, signs, and meanings. His work is an expressive research dominated by matter and different kind of materials, mostly recycled: iron, aluminum, paper, cellophane, polystyrene, nails, screws, recording tapes, photographic films, just to name a few. To this surface the Artist applies pigments, powders, glues, metals, and plastics in order to create artworks characterized by a suspended balance, by a pregnant silence and rarefied atmospheres, as well as an immediately recognizable style.
In Marco Angelini’s art, matter – far from embodying graveness – becomes a genuine, transfigured emblem of lightness, transparency and levitation.
Marco Angelini is distant from ideological critics or positions and he believes strongly that Art has to play a decisive role in society, to make things visible once more, to generate attention and create new opportunities for sharing, communication and interrogation.
The works of Marco Angelini were acquired by several collectors in Rome, Milan, London, Warsaw, New York, Melbourne, Washington and one of them is part of the prestigious private collection of the Fondazione Roma (Palazzo Sciarra).
 
Marco Angelini (1971, Rzym, WŁOCHY)
 
Po ukończeniu studiów z dziedziny socjologii, podróżując, rozwija swoje zainteresowanie relacjami międzyludzkimi i zróżnicowaniem kulturowym. Bada fenomen metropolii znajdujących się pod wpływem ciągłych procesów transformacji. Interpretacja socjologiczna pozostaje zatem kulturowo punktem odniesienia w pracy Angeliniego. Miasta tworzą scenerię, w której nieuświadamiane popędy współistnieją z nowymi możliwościami oferowanymi przez technologię. Przestrzeń ta staje się zarodkiem i idealnym siedliskiem wszystkich paradoksów i sprzeczności ludzkich.
Marco Angelini sprawia, że płaszczyzna malarska przeistacza się w miejsce spotkania form i materii, znaków i znaczeń. W poszukiwaniach środka wyrazu dominuje zatem materia, a wraz z nią różnorodne surowce, przede wszystkim te pochodzące z recyklingu: żelazo, aluminium, papier, celofan, styropian, gwoździe, śrubki, taśmy audio, klisze fotograficzne i inne. Na tę materialną warstwę Artysta nanosi pigmenty, barwniki, kleje, metale i plastik, żeby dać życie pracom wyróżniającym się – obok natychmiast rozpoznawalnego stylu – chwiejną równowagą, brzemiennym milczeniem i rozrzedzoną atmosferą. Ta sama materia daleka jest w jego Sztuce od ciężkości, staje się autentyczną, a jednocześnie metaforyczną sumą lekkości, przezroczystości i uniesienia.
Marco Angelini – daleki od krytyki i ideologizowania – mocno wierzy w to, że sztuka ma do odegrania ważną rolę społeczną: ma przywrócić widzialność rzeczom, zwracać uwagę i w ten sposób tworzyć nowe możliwości współdzielenia, porozumienia i zadawania pytań.
Dzieła Marco Angeliniego zostały zakupione przez wielu kolekcjonerów sztuki, trafiły również do prestiżowej kolekcji prywatnej Fondazione Roma (Palazzo Sciarra).
 
 
 
SOLO EXHIBITION

 

The space of the sacred – curated by Raffaella Salato – Museum of Contemporary Art at University of La Sapienza Laboratory in Rome March 2018

 

Speculum: matter and its double – curated by Raffaella Salato – Italian cultural Institute – Krakow – September 2017

Il mondo attorno – curated by Ilaria Sergi – review by Claudio Strinati – MAEC – Milan June 2017

Abstract Configurations – curated by Emmeotto gallery – Relais Rione Ponte – Rome – March 2017

The Uncommon Ordinary – L’Insolito Ordinario – curated by Raffaella Salato – Banca Fideuram – Rome – February 2017

 

Caleidoscope: Memory and Oblivion – curated by Giusy Emiliano and Raffaella Salato – Nowe Miejsce Gallery – Warsaw – June 2016

 

Speculum – Curated by Raffaella Salato – Museo Carlo Bilotti – Rome – Oct. 2015

 

Matter and its double – Curated by Raffaella Salato – André arte moderna e contemporanea – Rome – June 2014

The objects and the painting: textures and connections – Magazzini dell’arte contemporanea – Trapani – May 2014

 

From the italian land to Poland – Galeria Delfiny . Warsaw – December 2013

Life and suspension: the sacred space – Curated by Ryszard Ługowski – Galeria XX1 – Warsaw – July 2013

 

Parola Informa – Curated by Tiziana Lamusta – b>gallery – Rome – April 2011

 

Urban Grooves – Primate’s Palace – Bratislava – Oct 2010

Urban Grooves –Art New media Gallery – Warsaw – Oct 2010

Urban Grooves – Curated by Tiziana Lamusta – André arte moderna e contemporanea – Rome – June 2010

 

Pregnant Silence – Wystawa Gallery – Warsaw – Oct 2009

Restful Turmoil – The Brick Lane Gallery – London – July 2009

 

Ah-Un-tempo – White cube 3 – Rome – July 2008

 

Vertical Claustrophobia – Fabs Gallery – Warsaw – Nov 2007

 

 

SELECTED GROUP EXHIBITION

 

Art on Solar Technologies – curated by Giusy Emiliano - FAO Headquarters RomeApril 2018

L’energia vitale dell’Arte – curated by Ilaria Sergi - Museion BolzanoOctober 2017

Grand opening of gallery’s main represented artists – Novus art gallery – Abu Dhabi – April 2017

 

13th Annual Transformer Silent Auction Party – American University’s Katzen Arts Center – Washington DC – November 2016

 

InSPIRACJE 11 “Oksydan”- curated by Lena Wicherkiewicz – Dom Kultury 13muz – Szczecin (Poland) – June 2016

 

Dom Artysty Plastyka – Warsaw – June 2015

Clio Art Fair New York – 508 – 526 W 26th St- Chelsea – New York – March – 2015

conTENporary words of art – curated by Giusy Emiliano – Sala Santa Rita – Rome – February – 2015

 

Affordable Art Fair New York – represented by Onishi Gallery – The Tunnel – Chelsea- New York – Sept. 2014

Mauerfall – 25 Jahre – Fzkunst – Essen – September 2014

 

From New York to Rome – André arte moderna e contemporanea – Rome – May 2013

From Rome to New York: Signs, Lines and Shapes – Onishi Gallery – New York – April 2013

 

Salon d’Automne in Israel – Namal Yafo Hangar 1 – Tel Aviv – November 2012

Rom München. Hin -und Zurück – curated by Katrin Hupke – halle 50 Domagkateliers – Munich – June 2012

Serial Hearts: six variations on life – Galerie Croissant – Bruxelles – March 2012

 

54° Venice Biennal – Padiglione Italia nel mondo – curated by Vittorio Sgarbi – Venice – June / November 2011

Parallax AF – Royal Opera Arcade – London – July 2011

 

Art Fair – represented by Kozaczuk Reprezentuje – Arkad Kubickiego Zamku Krolewskiego – Warsaw – Dec. 2010

 

Different looks – Italian artists group exhibition in Warsaw – BWA Zamojska Gallery – Zamość – June 2008

Different looks – Italian artists group exhibition in Warsaw – Pracownia Gallery – Warsaw – January 2008

 

I.10 – Italian artists group exhibition in New York – Onishi Gallery – Chelsea – New York – July 2007

22 of 7: Varsavia meets Rome – Italian artists group exhibition in Warsaw – 13 Gallery – Warsaw – April 2007

 

Rintracciarti - Palazzo della Ragione – Mantua – November 2006