Bio

 
Marco Angelini (1971, Roma, ITALIA)
 
Studia il fenomeno metropolitano e il porsi di fronte a processi di trasformazione costante.
L’interpretazione sociologica costituisce il suo retroterra culturale e formativo di riferimento.
Le città sono lo scenario in cui le pulsioni inconsce sopravvivono interagendo con le nuove possibilità offerte dalla tecnologia, per questo esse diventano il nucleo e l’habitat ideale di tutti i paradossi e le contraddizioni umane.
Marco Angelini fa della superficie pittorica il luogo d’incontro di forme e materie, segni e significati. Una ricerca espressiva dominata, infatti, dalla materia e dai materiali più disparati, per lo più di riciclo: ferro, alluminio, carta, cellophane, polistirolo, chiodi, viti, nastri di registrazione, pellicole fotografiche, e altro ancora. Su questo strato materiale, l’Artista va poi ad intervenire con pigmenti, polveri, colle, metalli e plastiche per dar vita ad opere caratterizzate da un equilibrio sospeso, da un silenzio gravido e da rarefatte atmosfere, oltre che da uno stile immediatamente riconoscibile.
La stessa materia, nella sua Arte, lungi dall’essere elemento carico di gravità diviene anzi cifra autentica e trasfigurata di leggerezza, trasparenza e sollevazione.
Marco Angelini – lontano da critiche o posizioni ideologicizzate – crede con forza che l’arte abbia da svolgere un decisivo ruolo sociale: quello di ridonare visibilità alle cose, generare attenzione e creare così nuove possibilità di condivisione, comunicazione e interrogazione.
Le opere di Marco Angelini sono state acquisite da diversi collezionisti a Roma, Milano, Londra, Varsavia, New York, Melbourne, Washington ed una di esse fa parte della prestigiosa collezione privata della Fondazione Roma (Palazzo Sciarra).
 
Marco Angelini (b. 1971, Rome, ITALY)
 
He studies the phenomenon of the city and considers the ways in which cities inscribe people into dynamic processes of constant transformation.
His reference point is formed by his cultural and educational background in sociology.
Cities create scenarios in which unconscious impulses are made manifest and placed into interaction through and with technology and the radical new possibilities it creates. In this way, cities become the nucleus and ideal habitat for paradoxes and human contradictions.
Marco Angelini turns the painted surface into the meeting place of different shapes and materials, signs, and meanings. His work is an expressive research dominated by matter and different kind of materials, mostly recycled: iron, aluminum, paper, cellophane, polystyrene, nails, screws, recording tapes, photographic films, just to name a few. To this surface the Artist applies pigments, powders, glues, metals, and plastics in order to create artworks characterized by a suspended balance, by a pregnant silence and rarefied atmospheres, as well as an immediately recognizable style.
In Marco Angelini’s art, matter – far from embodying graveness – becomes a genuine, transfigured emblem of lightness, transparency and levitation.
Marco Angelini is distant from ideological critics or positions and he believes strongly that Art has to play a decisive role in society, to make things visible once more, to generate attention and create new opportunities for sharing, communication and interrogation.
The works of Marco Angelini were acquired by several collectors in Rome, Milan, London, Warsaw, New York, Melbourne, Washington and one of them is part of the prestigious private collection of the Fondazione Roma (Palazzo Sciarra).
 
Marco Angelini (1971, Rzym, WŁOCHY)
 
Po ukończeniu studiów z dziedziny socjologii, podróżując, rozwija swoje zainteresowanie relacjami międzyludzkimi i zróżnicowaniem kulturowym. Bada fenomen metropolii znajdujących się pod wpływem ciągłych procesów transformacji. Interpretacja socjologiczna pozostaje zatem kulturowo punktem odniesienia w pracy Angeliniego. Miasta tworzą scenerię, w której nieuświadamiane popędy współistnieją z nowymi możliwościami oferowanymi przez technologię. Przestrzeń ta staje się zarodkiem i idealnym siedliskiem wszystkich paradoksów i sprzeczności ludzkich.
Marco Angelini sprawia, że płaszczyzna malarska przeistacza się w miejsce spotkania form i materii, znaków i znaczeń. W poszukiwaniach środka wyrazu dominuje zatem materia, a wraz z nią różnorodne surowce, przede wszystkim te pochodzące z recyklingu: żelazo, aluminium, papier, celofan, styropian, gwoździe, śrubki, taśmy audio, klisze fotograficzne i inne. Na tę materialną warstwę Artysta nanosi pigmenty, barwniki, kleje, metale i plastik, żeby dać życie pracom wyróżniającym się – obok natychmiast rozpoznawalnego stylu – chwiejną równowagą, brzemiennym milczeniem i rozrzedzoną atmosferą. Ta sama materia daleka jest w jego Sztuce od ciężkości, staje się autentyczną, a jednocześnie metaforyczną sumą lekkości, przezroczystości i uniesienia.
Marco Angelini – daleki od krytyki i ideologizowania – mocno wierzy w to, że sztuka ma do odegrania ważną rolę społeczną: ma przywrócić widzialność rzeczom, zwracać uwagę i w ten sposób tworzyć nowe możliwości współdzielenia, porozumienia i zadawania pytań.
Dzieła Marco Angeliniego zostały zakupione przez wielu kolekcjonerów sztuki, trafiły również do prestiżowej kolekcji prywatnej Fondazione Roma (Palazzo Sciarra).
 
 
SOLO EXHIBITION
 
2017
Speculum: matter and its double – curated by Raffaella Salato – Istituto Italiano di Cultura – Krakow – September 2017
Il mondo attorno – curated by Ilaria Sergi e Federico Strinati – MAEC – Milan June 2017
Abstract Configurations – curated by Emmeotto gallery – Relais Rione Ponte – Rome – March 2017
The Uncommon Ordinary – curated by Raffaella Salato Banca Fideuram – Rome – February 2017
 
2016
Caleidoscope: Memory and Oblivion – curated by Giusy Emiliano e Raffaella Salato
Nowe Miejsce Gallery – Warsaw – June 2016
 
2015
Speculum – Curated by Raffaella Salato
Museo Carlo Bilotti – Rome – Oct. 2015
 
2014
Matter and its double – La materia e il suo doppio – Podwójność materii – Curated by Raffaella Salato
André arte moderna e contemporanea – Rome – June 2014
 
the objects and the painting: textures and connections – Gli oggetti e la pittura: trame e legami – Przedmioty i obrazy: fabuły i powiązania
Magazzini dell’arte contemporanea – Trapani – May 2014
 
2013
From the italian land to Poland – Dalla terra italiana alla Polonia – Z ziemi włoskiej do Polski
Galeria Delfiny . Warsaw – December 2013
 
Life and suspension: the sacred space – Vita e sospensione: lo spazio del sacro – Życie i zawieszenie: przestrzeń sacrum – Curated by Ryszard Ługowski
Galeria XX1 – Warsaw – July 2013
 
2011
Parola Informa – Curated by Tiziana Lamusta
b>gallery – Rome – April 2011
 
2010
Urban Grooves – Solchi Urbani – Bruzdy Miejskie
Primate’s Palace – Bratislava – Oct 2010
 
Urban Grooves – Solchi Urbani- Bruzdy Miejskie
Galeria Art New media – Warsaw – Oct 2010
 
Urban Grooves – Solchi Urbani – Bruzdy Miejskie – Curated by Tiziana Lamusta
André arte moderna e contemporanea – Rome – June 2010
 
2009
Pregnant Silence – SilenzioGravido – Brzemienne Milczenie
Wystawa Galeria – Warsaw – Oct 2009
 
Restful Turmoil
The Brick Lane Gallery – London – July 2009
 
2008
Ah-Un-tempo
White cube 3 – Rome – July 2008
 
2007
Vertical Claustrophobia
Fabs Gallery – Warsaw – Nov 2007
 
 
 
SELECTED GROUP EXHIBITION
 
2017
Grand opening of gallery’s main represented artists – curated by Vanja Rontini
Novus art gallery – Abu Dhabi – April 2017
 
2016
13th Annual Transformer Silent Auction Party
American University’s Katzen Arts Center – Washington DC – November 2016
 
InSPIRACJE 11 “Oksydan”- curated by Lena Wicherkiewicz
Dom Kultury 13muz – Szczecin (Poland) – June 2016
 
2015
Dom Artysty Plastyka – Warsaw – June 2015
Clio Art Fair New York
508 – 526 W 26th St- New York – March 5-8 – 2015
 
conTENporary words of art
Sala Santa Rita – Via Montanara 8 – Rome – February 27 – 2015
 
2014
Affordable Art Fair New York – represented by Onishi Gallery
The Tunnel 269 11th Avenue- New York – September 2014
 
Mauerfall – 25 Jahre
Fzkunst – Essen – September 2014
 
2013
From New York to Rome: a group exhibition of International artists – Da Roma a New York
André arte moderna e contemporanea – Rome – May 2013
 
From Rome to New York: Signs, Lines and Shapes – Da New York a Roma: Segni, linee e forme
Onishi Gallery – New York – April 2013
 
2012
Salon d’Automne in Israel
Namal Yafo Hangar 1 – Tel Aviv – November 2012
 
Rom München. Hin -und Zurück
halle 50 Domagkateliers – Munich – June 2012
 
Serial Hearts: six variations on life – Cuori seriali: sei variazioni sul tema della vita – - Seryjne serca: sześć wariacji na temat życia
Galerie Croissant – Bruxelles – March 2012
 
2011
54° Venice Biennal
Padiglione Italia nel mondo – Venice – June / November 2011
 
Parallax AF
Royal Opera Arcade – London – July 2011
 
2010
Art Fair Warsaw – represented by Kozaczuk Reprezentuje
Arkad Kubickiego Zamku Krolewskiego – Warsaw – December 2010
 
2008
Different looks – Italian artists group exhibition in Zamość
Zamojska Gallery – Zamość – June 2008
 
Different looks – Italian artists group exhibition in Warsaw
Pracownia Gallery – Warsaw – January 2008
 
2007
I.10 – Italian artists group exhibition in New York
Onishi Gallery – New York – July 2007
 
22 of 7: Varsavia meets Rome – Italian artists group exhibition in Warsaw
13 Gallery – Warsaw – April 2007
 
2006
Rintracciarti
Palazzo della Ragione – Mantua – November 2006