2018 – March – Museo Laboratorio di Arte Contemporanea – Sapienza Università di Roma

a Marco Angelini - cuore#1 - cm 30x40 mixed media technique on canvas   b Marco Angelini - cuore#2 - cm 30x40 mixed media technique on canvas   c Marco Angelini - cuore#3 - cm 30x40 mixed media technique on canvas   d Marco Angelini - cuore#4 - cm 30x40 mixed media technique on canvas   e Marco Angelini - cuore#6 - cm 30x40 mixed media technique on canvas

Lo spazio del sacro / the space of the sacred

a cura di / curated by Raffaella Salato

 

Museo Laboratorio di Arte Contemporanea Università La Sapienza di Roma

Museum of Contemporary Art at University of La Sapienza Laboratory in Rome

Piazzale Aldo Moro, 5

15 marzo- 7 aprile 2018 / March 15 – April 7, 2018

 

PRESS:

1 Il Tempo 4 aprile p.25    2 Il Tempo 4 aprile p.25

 

http://caserta.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/03/14/lo-spazio-del-sacro-lultima-mostra-dellartista-romano-marco-angelini/

 

https://www.romaitalialab.it/arte/marco-angelini-mostra-mlac-universita-sapienza

 

http://insideart.eu/2018/03/13/corpo-e-anima-un-tuttuno-in-mostra-al-mlac-i-lavori-di-marco-angelini/

 

http://www.artinfo.pl/pl/blog/relacje/wpisy/przestrzen-sacrum-marco-angelini-w-rzymie/

 

http://artimperium.pl/wiadomosci/pokaz/814,wernisaz-wystawy-pt-przestrzen-sacrum-marco-angeliniego#.Wq_KACaWz4j

 

http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=174774

 

http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/marco-angelini-lo-spazio-del-sacro/

 

http://news.o.pl/2018/03/07/marco-angelini-przestrzen-sacrum-rzym/#/

 

http://artimperium.pl/wiadomosci/pokaz/812,marco-angelini-przestrzen-sacrum-wystawa-w-rzymie#

 

http://www.artinfo.pl/pl/blog/wydarzenia/wpisy/marco-angelini-przestrzen-sacrum/

 

http://www.format-net.pl/pl/item/451-marco-angelini-przestrzen-sacrum.html#.WpVu-dThCmy

 

http://www.romatoday.it/eventi/marco-angelini-lo-spazio-del-sacro-mostra.html

 

http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-marco-angelini-lo-spazio-del-sacro-48395

 

https://www.arte.go.it/event/marco-angelini-lo-spazio-del-sacro/

 

http://www.italiaartmagazine.it/marco-angelini-lo-spazio-del-sacro-15-marzo-7-aprile-2018/

 

https://web.uniroma1.it/polomuseale/archivionotizie/marco-angelini-lo-spazio-del-sacro

 

http://www.museolaboratorioartecontemporanea.it/mostra/lo-spazio-del-sacro-mostra-personale-di-marco-angelini/

 

MLAC logo   logo sapienza ML_sinistra_202EC      logo_emmeotto            logo Accademia Angelico Costantiniana

 

Inaugura mercoledì 14 Marzo 2018 la prima mostra personale di Marco Angelini alla galleria del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università La Sapienza di Roma, diretto dal Prof. Claudio Zambianchi e dalla Prof.ssa Ilaria Schiaffini.

Il progetto espositivo curato da Raffaella Salato e organizzato in collaborazione con la Galleria Emmeotto comprende una cospicua serie di opere in stretto dialogo fra loro e l’una con l’altra, sia per i materiali – e gli oggetti – utilizzati, sia per il soggetto che le anima. Il fil rouge di tale progetto è da rinvenirsi nella dimensione del “sacro” che pervade la vita quotidiana delle persone, indipendentemente dalla religione di loro appartenenza: dimensione che frequentemente, senza che neppure ce ne accorgiamo, trasfigura ed altera la nostra percezione del mondo circostante.

Marco Angelini, il quale da sempre fa dell’oggetto quotidiano e della materia i cardini della propria ricerca espressiva, in questo progetto indaga l’utilizzo “altro” dei manufatti di uso comune (la campana, il libro, il tappeto…) nelle diverse religioni, utilizzo che snatura l’essenza primigenia dell’oggetto stesso. Parallelamente, l’artista associa tali simboli al cuore umano (nella sua forma anatomica), a voler significare il profondo legame – viscerale, appunto – esistente tra la dimensione dello spirito e quella del corpo inteso come immanenza di vita per l’individuo.

Le opere esposte in mostra sono installazioni, sculture in resina e gesso, tecniche miste di pittura su tela realizzate principalmente nello studio dell’artista a Roma fra il 2013 e il 2017.

————————————————

The solo exhibition of Marco Angelini will open on Wednesday, 14 March 2018 at the Museum of Contemporary Art at University of La Sapienza Laboratory in Rome, led by Prof. Claudio Zambianchi and Professor Ilaria Schiaffini.

The exhibition project organized by Mrs. Raffaella Salato in collaboration with the Galleria Emmeotto includes a remarkable series of artworks in close dialogue with each other, both for the materials – and the objects – used, both for the subject who animates them. The main theme of this project is the dimension of the “sacred” permeates the daily life of people, regardless of the religion or each own membership: a dimension that often, without even noticing, transfigures and modifies our perception of the surrounding world.

Marco Angelini, who has always made objects and materials of everyday life as the cornerstones of his expressive research, reveals the use “other” of everyday objects (the bell, the book, the carpet …) in different religions in this project, a usage with the aim at distorting the primordial essence of the objects itself. At the same time, the artist associates these symbols with the human heart (in its anatomical form), to signify the deep – visceral, as a matter of fact – link between the dimension of the mind and that of the body understood as the immanence of life for the individual.

The exhibited works are installations, sculptures in resin and plaster, mixed techniques of painting on canvas realized mainly in the studio of the artist in Rome between 2013 and 2017.

Translation by Romina Fucà

————————————————

We środę, 14 marca 2018 roku, pod kierunkiem Profesora Claudio Zambianchi i Profesor Ilarii Schiaffini, odbędzie się uroczyste otwarcie indywidualnej wystawy Marco Angeliniego pt. ,,Przestrzeń sacrum” (Lo spazio del sacro), w Muzeum Galerii Sztuki Współczesnej przy Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Opiekę kuratorską i organizacyjną nad wystawą objęła Raffaella Salato, we współpracy z galerią Emmeotto.

Projekt wystawy składa się z pokaźnej serii prac, będących ze sobą w ścisłym dialogu, wyraźnym dzięki użytym przez artystę, w sposób świadomy , znaczących i nieprzypadkowych przedmiotów oraz materiałów jako tematu, który je ożywia. Jest to kontynuacja znaczenia istoty ,, sacrum”, w nawiązaniu do wcześniejszej jego wystawy w Polsce zatytuowanej ,, Życie i zawieszenie : przestrzeń sacrum”, prezentowanej przez Marco Angeliniego w roku 2013 w galerii XXI w Warszawie, prowadzonej przez Profesora Ryszarda Ługowskiego. Wówczas Marco Angelini wypowiedział się w kwesti transfiguracji przedmiotu. ,,Czy seryjnie produkowany, będący w powszechnym użytku przedmiot miałby być uznawany za formę sztuki?” Uważa, że ,, właśnie sztuce przypisać należy funkcję mówienia- przez pokazywanie – o sprzecznościach świata. Tylko sztuka – w dialogu, który nawiązuje ze swoim innym Ja, ze światem- może przywrócić widzialność i uwagę temu, co świat swoją systematyczną przemocą sidli, przed czym ucieka, czego się boi i co cenzuruje – życiu. Życiu, które w formie serca odnajduje elementarny symbol- prawdziwie święty- całej ludzkości i każdego człowieka.” Emanuelle Ciccarelli ( tłumaczenie: Katarzyna Foremniak) Wspólnym wątkiem tego projektu jest odkrywanie w powiększonych przedmiotach, przez które przenika zwykła codzienność, pierwiastka ,,sacrum”- niezależnie od przypisanej im funkcji religijnej, do których przynależą. Wielkość jako wymiar, na którą zazwyczaj nie zwraca się szczególnej uwagi, przekształca i zmienia nasze postrzeganie otaczającego przez nas świata.

Marco Angelini, który od zawsze tworzył w przedmiotach codziennego użytku i materiałach, które są podstawą jego ekspresyjnych badań, w tym projekcie bada wykorzystanie ,,innych” artefaktów w powszechnym użyciu (dzwon, książka, dywan…). Przedmioty te mają zniekształconą swoją pierwotną istotę, w stosunku do przypisanej im powszechnie użytkowej funkcji . Równolegle artysta kojarzy te symbole z ludzkim sercem (w jego anatomicznej formie), co oznacza głęboką więź- w istocie rzeczy- istniejącą między wymiarem ducha, a ciałem rozumianym jako immanentność życia jednostki.

Na prezentowane prace podczas wystawy składają się instalacje, rzeźby z żywicy i gipsu, mieszane techniki malowania na płótnie, wykonane w pracowni artysty w Rzymie, w okresie od 2013 do 2017 roku.

Tłumaczenie: Jan Kozaczuk

 ————————————————

Claudio Zambianchi – Direttore (Director) Museo Laboratorio di Arte Contemporanea

Ilaria Schiaffini – Vicedirettrice (Vice Director) Museo Laboratorio di Arte Contemporanea

Curatrice della mostra / Curator of the exhibition Raffaella Salato

Ufficio Stampa / Press Office Michela Santoro (MLAC), Valentina Luzi (Galleria Emmeotto)

Testi critici / Critical essays Raffaella Salato, Valentina Luzi, Emanuele Ciccarelli, Giusy Emiliano

In collaborazione con / in collaboration with Galleria Emmeotto (Emmeotto Gallery)

Traduzioni / Translations Romina Fucà, Jan Kozaczuk

Patrocinio / Patronage Accademia Angelico Costantiniana di lettere, arti e scienze (Constantinian Angelic Academy of Arts, Letters and Arts)

Allestimento /Exhibition setup Marco Angelini, Valentina Luzi, Raffaella Salato

————————————————

 

 

 

Press

Photos
Videos